Слов'янськ Нерест 2024

НАКАЗ ПРО НЕРЕСТОВУ ЗАБОРОНУ

Детальніше

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА РИБНОГО
ГОСПОДАРСТВА У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

м. Слов'янськ

Відповідно до статей 9, 10 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», підпунктів 8.1-8.3 пункту 8 Правил промислового рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 18 березня 1999 року №33, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 березня 1999 року за Хе 326/36)9 (із змінами),підпункту 4.14 пункту 4 та підпункту 5.3 пункту 5 Правил люонтельського і спортивного рибальства, затверджених наказом Державного комітету рибного господарства України від 15 лютого 1999 року № 19, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.04.1999 року за №269/3562, враховуючи розпорядження Голови обласної державної адміністрації, керівника обласної державної військово-цивільної адміністрації від 06 березня 2019 року Хе ЗП/5-18 «Про охорону водних біоресурсів під час весняно-літньої нерестової заборони вилову водних живих ресурсів 2019 року на водоймах Донецької області», керуючись підпунктом 7.7. пункту 7 та підпунктом 1>.9. пункту 15 Положення про Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області (далі - Донецький рибоохоронний патруль),затвердженого наказом Державного агентства рибного господарства України від 15 липня 2016 року X® 229, з метою охорони та відтворення водних біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах на території Донецької області

нАКАЗУЮ:

]. Встановити заборону на лов (добування) водних біоресурсів у весняно-літній період природного відтворення (нересту) у 2019 році на території та акваторії водних об'єктів в межах районів діяльності Донецького рибоохоронного патруля, а саме у всіх внутрішніх водних об’єктах у межах

адміністративної території Донецької області до двокілометрової прибережної захисної смуги Азовського моря (на суходолі),визначеної Водним кодексом України, за виключенням пониззя річки Кальміус до греблі Павлопольського водосховища (далі - райони діяльності),у і терміни:

1.1. у річках - з І квітня по 20 травня 2019 року;

1.2. у водосховищах і озерах-з 1 квітня по 10 червня 2019 року;

1.3. у новоетворених водних об’єктах, а також у придаткових системах річок та інших водних об'єктах - з 1 квітня по ЗО червня 2019 року.

2. Заборониш лон раків в нерестовий період, па території та акваторії водних об’єктів в районах діяльності Донецького рибоохоронного патруля під час виношування ікри, личинок, першої ліньки, (з 1 квітня но ЗО червня 2019 року) і другої ліньки (з 20 серпня по 30 вересня 2019 року),а також у темну пору доби (пізніше години від заходу сонця та раніше години до його сходу) із застосуванням підсвічування.

3. Затвердити Перелік місць масового нересту риби у 2019 році, що додасться.

4. Затвердити 1 Ілан заходів Управління Державного агентства рибного господарства у Донецькій області по охороні водних біоресурсів в період весняно-літньої нерестової заборони на вилов водних біоресурсів у 2019 році, що додається.

5. У терміни заборони на лов (добування) водних біоресурсів на рибогосподарських водних об'єктах заборонити:

5.1. організацію змагань із спортивного рибальства та підводного полювання;

5.2. проведення у рибогосподарських водних об’єктах та в прибережних захисних смугах днопоглиблювальних, вибухових, бурових, сейсмологічних робіт, видобуток гравію та пішано-ракушкової суміші, проводити забір води без ефективних рибозахнених пристроїв;

5.3. пересування всіх плавучих засобів, за винятком суден спеціально уповноважених органів, які здійснюють охорону водних біоресурсів.

6. Дозволити н нерестовий заборонений період любительське рибальство на водосховищах та річках з їх придатковою системою водойм, у межах адміністративної території Донецької області, однією поплавковою або донною вудкою із одним гачком і спінінгом з берега, крім місць масового нересту риби.

7. Відділу охорони водних біоресурсів «Рибоохоронний патруль» (Власов В.В.) та відділу іхтіології та регулювання рибальства (Малий С.О.) згідно розподілу обов'язків;

7.1. посилити охорону водойм, особливо нерестовищ і шляхів підходу до них, плідників риб, залучити до охорони водойм користувачів, громадськість, підприємства, установи, організації;

7.2. контролювати зняття з промислу у суб'єктів господарювання засобів лову та розміщення їх на складах, а користувачі, які мають дозвіл на проведення промислового лову у період нересту, повинні використовувати дозволені знаряддя лову відповідно до чинного законодавства не в мючях

нересту;

7.3. здійснювати контроль за станом нерестовищ, умовами природною відтворення водних біоресурсів V внутрішніх рибогосподарських водних

об’єктах;

1А. довести до відома відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування ти оповістити через засоби масової інформації (пресу, радіо, телебачення, інтернет-видання) населення та зацікавлені підприємства, установи, організації про встановлення весняно-літньої заборони на вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Донецької

області у 2019 році;

7.5. узагальнювати отримані матеріали та подавати відповідну

інформацію до Держрибагентства;

Термін — Ніі І число кожного місяця.

8. Відділу матеріально-технічного забезпечення (Корецька Н.М.) забезпечити належний технічний стан автотранспорт та плавзасобів.

9 Вважати таким, то втратив чинність, наказ Донецького рибоохоронного патруля від 17.03.2017 року №24 «І Іро встановлення весняно- літньої заборони на вилов водних біоресурсів у рибогосподарських водних об’єктах Донецької області у 2017 році».

В.о. начальника

ПЕРЕЛІК

МІСЦЬ МАСОВОГО НЕРЕСТУ РИВИ У 2019 РОЦІ річці Сіверськшї Донець:

- верх за течією, праворуч віл мосіа с. Ьогородичнс на відстані 1.5 км. нерестова ділянка площею 150 га;

-с. Пришнб на лівому березі за течією, нерестова ділянка площею 300 га:

-с. Сидорове, Сндорянський луг, нерестова ділянка площею 300 га;

-с. Донецьке, нерестова ділянка площею 100 га:

-с, Стародубівка, за течією від греблі на відстані 200 м, нерестова ділянка -с. Закотне вище за течією* нерестова ділянка площею 100 га;

-с. Озерне, нерестова ділянка площею 3,0 га, м. Красний Лиман*

- Щуровські затоки* нерестова ділянка площею 100 га:

-с. Зелений Клин. м. Красний Лиман, перестоїш ділянка площею 30,6 і а

-с. Зелений Клин, водоймище «Південні 1 ол>бі озера», нерестова ділянка площею О.К га м.

Красний Лиман;

- верхів'я Млячківського водосховища нерестова ділянка площею їх га. Слов'янського району:

- біля е. Піскунівка. нерестова ділянка площею 50 га:

- старе русло річки Сі перський Донець, (затока «Апендицит»),нерестова ділянка площею і 20 га:

* заборонна зона залізничного мосту, правий та лівий береги, нерестова ділянка площею 300 га:

- ІЗерхмьокаменськс водосховище, нерестова ділянка площею 5,5 га;

- Званівськс водосховище, нерестова ділянка площею 7,46 га:

* Ставок біля Кодсмської с/р. нерестова ділянка площею 5,6 га;

- Ставок біля Вясюківсько? с/р, нерестові ділянки площею 3,51 га:

- Ставок біля І Ілраскокії'кської с/р, площа нерестовищ - 3,9 га

- Ставок "Селищний". у межах м. Сівсрськ, плота нерестових ділянок - 5*7 і а;

- Ставок "1 ІснгральннҐГ* у межах м, Сівсрськ, плота нерестових ділянок - 3,6 га:

- водойма, б. Нижня ГІлоіка, Сіяереької м/р, площа нерестових ділянок - Иї,5 га;

- водойма, розташована на території 1 ІовоолсксанлрівськоТ с/р. нерестова ділянка площею 2 та;

* "Берхівське" водосховище* нерестова ділянка площею 4,4 га:

- "Берхівське" водосховище» нерестова ділянка площею 1,2 іа;

- "Берхівське" водосховище* нерестова ділянка площею 0,4 га.

2. На річціЛугішь (басейн р. Сіверсьтт Донець):

- Перестоїш ділянка, на р. Л> гань верхів'я Вуглегірського водосховища, площею 40 га:

- Нерестова ділянка "Вуглсгірського" водосховища, площею 60 га;

* Нерестова ділянка, на р. Лугань. верхів’я Мнронівською водосховища, площею 160 га

- Водойма біля с. Суха валка, нересіона ділянка площею 2,4 га Ясинуватського району:

- Верхів'я Клсбам-Бикськоп) водосховища, нерестова ділянка площею 210 га :

-Водойма, б. Біті Назви, с. Аіідріїнкаліерестова ділянка площею 3,12 га Слов'янського району;

- Водосховище "Миколаївське - Г, нерестова ділянка площею 9,5 га;

- Водойма. розташована на території Олександре - Калннівської с р, нерестова ділянка площею 10 га;

* "Марківськс" водосховище, нерестова ділянка

- 'Приозерне" водосховище, нерестова ділянка площею 1,8 іа;

- "Садокське" водосховище, нерестова ділянка площею 5.25 га;

- Г1 Іервомайське" водосховище* нерестова ділянка площею 8,8 га

- Водойма, розташована па території Иіроліобівськоїс/р. нерестова ділянка площею 2,86 га -Водойма, розташована на території Микол ай нільської с/р. нерестова ділянка площею 1.8 га

* Водойма, розташована на території Іжшонільської ер. нересіона ділянка площею М га

- "Пстрівськс" водосховище, нерестова ділянка площею 7,8 га

- Водойма, роп ;лпо»;ша на території І іоьолмнтрівської с/р, пересиню ділянка площею 5.91 а;

* Ставок, розташований на теригорії Олександрійської с/р, нерестова ділянка площею 1,8 і а:

- "Черкаське" водосховище, нерестова ділянка площею 4,2 га

- Озеро "Маяцьке", нерестова ділянка площею 2.4 га

4. На річці Вовча (басеіт /?. Дніпро):

-«Карлівське» водосховище (н.в.). нересіона ділянка площею 26 іа Яси му датського району;

- «Карлівське» водосховище (в.в.),нерестова ділянка площею 25 га Ясинуватського району:

- «Курахінсько» водосховище, нерестова ділянка площею 150 га, м. Курахове;

- "Красногорівське" водосховище нерестова ділянка площею 13,8 г а-;

- Водойма, розташована на р. Дурна, біля с.Орлівка. Ясинувагський район, нерестова ділянка площею 2.9 га;

- Водойма, розташована на р. Вовча, б. Очеретино, е, ІІовосслівка Перша Ясннуватськнн район, нерестова ділянка площею 9.5 га:

- Водойма, розташована на р, Лоюна на землях Горянської с р га Красногорівської м р. нерестова ділянка площею 8.4 га;

- «Новогдизанетівське» водосховище, нерестова ділянка площею 9,6 га;

- «Мануйлівське водосховище», нерестова ділянка площею Ц),6 пі;

* Водойма розташована на р. Кашлргач с, Микільське Волноваського району . площею 7,4 та:

* Місце для нересту' на р. С\хі Яли (бас.р. Мокрі Яли),с. Слизаиетівка Марійською району, площею 3,8 га;

-Водойма, розташована на р. Шайтанка Великоновоселкінської с/р, нерестова ділянка площею 8.8га;

- "Новопольське" водосховище, нерестова ділянка площею 8,7 га;

- Ставок, розташований на території 1 іовотроїцької с/рліересюва ділянка площею 7. 84 і а;

- Ставок, розташований на території Лисівськоїс/р, нерестова ділянка площею 3,5 га;

- Водойма, рітцмюнана на території Новогрецькоїсф.нсреетиа ділянка площею 4.05 та:

- Водойма, розташована на території Міщанської с/р, нерестова ділянка площею 2,9 га;

- Водойма, розташована на території Макснмільянівської с р, нерестова ділянка площею 7,0 га;

-Водойма, розташована на території Новомнхаилінської ер. нерестова ділянка площею 6.5 га;

- "МарІно^Оснківськс' водосховище* нерестова ділянка площею 3 4, 4 га;

- Водойма, розташована на території Павлівської с/р, нерестова ділянка площею 2,5 і а

* Водойма» розташована на териіорії Влагодатн с не ь кої с;р. нерестова ділянка» площею 2,4 га

- Водойма, розташована на р, Вовча, с.Желаннс, Ясинунатськнн р-н. нерестова ділянка площею 6,6 га

5, На річці Калшіус;

- «Лналольськс» водосховище, нерестова ділянка площею 3.0 га;

-«Кіровськс» водосховище» нерестова ділянка площею 4.0 га -"Донське" водосховище, нерестова ділянка шіошею 11, 2 га;

-"Миколаївське" водосховище, нерестова ділянка площею 23 га;

* "Знамснівське" водосховище, нерестова ділянка площею 7,05 пі;

-Водойма, розташована на території Добропільської иі КрнворІжськш сільських рад, . нерестова ділянка площею 10 га;

- Водойма, розташована па іернторії Маи* уіпеькоїс/р. морсе гов;» ділянка гг юшеїо 7 га 6, На річці Грузький С итчик:

- Водойма, розташована на р. Бсрда с. Сергіївка Мнкільського району, нерестова ділянка площею 2, 43 га

7. На річці Казенний Торець(6асеіш /ь Сіверський Донець):

- район впадіння річки Казенний Горець в річку Сіперськии Донець, Слов'янського району, нерестова ділянка;

* р.Казенний Торець (бас.р. Сіверський Донець),гирло р. Бссслрабівка. нерестова ділянка;

- Гирло впадіння р. Кривий Торець у р. Казенний Горець, нерестово ділянка;

-Водойма, розташована на р. Казенний Торець (бас.р. Сіиерськин Донець),б. Шнмакона* Андріївська с/р, нерестова ділянка площею 0,8 га;

- Водойма, розташована на р. Казенний Торець (бас.р. Сіпсреький Донець),б. Біленька. м. Краматорськ, нерестова ділянка площею 4,5 га;

* "Октябрьськс' водосховище. І Баронського району, нерестова ділянка площею 4 га;

- р. Казенний Торець (бас.р. Сі курський Донснь). нриірсблева частина га русло Руснноярського водосховища . Костямтиніпського району, нерестова ділянка площею 8.8 га

- Водойма, розташована на р. Казенний Торець (бас.р, СіверськиЙ Донець),б. Бичок, е. Сергіївка Слов'янського району, нерестова ділянка площею 6,4 га

- «Біленьке» водосховище, нерестова ділянка площею 4, 35 га

* Водосховище «АртемІвськс - II». нерестова ділянка площею 6,0 га

- Водойма-охолоджувач Слов’янської ТЕС ,\Ч Слов'янський район, акваторія водоскиду. . нерестова ділянка площею 3.3 га

- Волойма-охолоджувач №1 Слов'янської ТЕС. Слов'янського району, нерестова ділянка площею 4 га

- р. Сухий Горець (бас.р. Казенний Торець),між с. Черкаське та Прслеснс. Слов'янського району, нерестова ділянка

* водойма, біля с. І рипілля Вол оди м 11 рі вської с/р, нерестова ділянка площею - 6.3 га;

- (‘ганок, розташований на іе риторі» ІІікшюрівської сільської ради, нерестова ділянка площею 3.4 га;

- Водойма, розташована на території Новогрецької сільської ради, нерестова ділянка площею 3.6 га:

* Водойма, розташована на території Ново і орсцької сільської ради, нерестова ділянка площею 2,0 га

- Водойма, розташована па території Новоторсцької сільської ради, нерестова ділянка площею 1,8 га

* «Ссргіївськс» водосховище, нерестова ділянка;

* Водойма, розташована на території Горської с/р, нерестова ділянка площею 2,8 га;

- Водойма, розташована на території 1 Іолтакської с/р, нерестова ділянка площею 3,7 га;

- Водойма, розташована на території Білокузьмпнівської с/р, нерестова ділянка площею 2,5 га;

- Водойма, розташована на зери горіїСсргіївськоїс/р, нерестова ділянка площею 7,8 га;

- Водойма, розташована на території Сергіївської с.'р, нерестова ділянка площею 1 н а:

- Водойма, розташована на р. Казенний Торець (бас.р. СівсрсмснЙ Донець),б. І Пішакова, Андріївська с ‘р, нерестова ділянка площею 1 га

- "Октябрьське" водосховище, нерестова ділянка площею 7 га;

- Водойма, розташована біля с. Роганськс, нерестова ділянка площею 1.8 га

8ш На річці Самара (басейн р, Дніпро):

- верхів'я «Олександрійського-1» водосховища, нерестова ділянка площею 9.6 га:

- Водойма, розташована на території Мнкільськоїс/р. нерестова ділянка площею 12 га;

- Водойма, розташована на території Криничанської с р. нерестова ділянка площею 3 га

- Водойма, розташована на території Веселогірської ер, нерестова ділянка площею 4.9 га:

- Водойма, розташована на території Нскрсменської с/р, нерсс і ова ділянка площею 10,2 та -Водойма, розташована на території 1 Іекремснської е р. нерсстопа ділянка площею 4.2 г а

9, Па Червопооскіяьському водосховищі:

- осі рів її Лозівськііі затоні, та 100-мстрова прилегла акваторія, нерестова ділянка площею 65 га

- Прибережна 100-метрова ділянка Лозівської затоки, обмежена с і норами: південна межа с. Лозове північна межа с. Яиківка. ч усіма затоками, площею 55 га,

10, На річці Барда:

-Ставок, розташований на території Челеиоярської с/р, нерестова ділянка площею 6.6 га:

- "Трудове" водосховище, нерестова ділянка площею 9 га:

- Водойма, розташована на території Ял пінської с/р, нерестова ділянка площею 5.5Х га;

-<(С гарод>гбівське водосховище», нерестові ДІЛЯНКИ

•"Захарівськс" водосховище, нерестові ділянки

В.о. начальника відділу іхтіології

та регулювання рибальства С.О. Малий

Всегда используйте онлайновый HTML-редактор, чтобы составить идеальные статьи для вашего сайта!

No comment! .